Władze klubu

ZARZĄD:

Prezes Zarzadu: mgr inż. Andrzej Suwała
Wiceprezes: mgr Piotr Bednarek
Skarbnik: mgr Łukasz Łuczyński 

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodniczący: mgr inż. Jakub Pioś
Członek: mgr inż. Andrzej Grzebalski
Członek: mgr Tomasz Krekora