W dniu 10 lutego 2024 r /sobota/ o godz. 10.00 w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach odbędzie się egzamin na stopnie szkoleniowe kyu.Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest wysoka frekwencja na treningach, uregulowanie wszystkich bieżących i zaległych składek członkowskich oraz składki egzaminacyjnej.
 
Informacje na temat egzaminów:
 
Do egzaminu przystępują chętni zawodnicy po spełnieniu powyższych wymagań. Zawodnicy którzy ze względów zdrowotnych nie będą mogli przystąpić do egzaminu w dniu 10 lutego 2024 r proszeni są o zgłoszenie tego faktu do trenera przed terminem testu.
Zapraszamy, OSU!