W dniu 4 lutego 2023 r w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoleniu przy ul. Kościelnej odbył się egzamin na stopnie szkoleniowe kyu. Egzaminatorem był Sensei Andrzej Suwała 4 dan. Nad sprawnym przebiegiem egzaminu czuwała kadra instruktorska klubu w osobach: Sensei Łukasz Łuczyński 2 dan, Sempai Tomasz Krekora 1 kyu oraz Sempai Robert Zychla 2 kyu. Promocję w zakresie stopni od 10 do 5 kyu otrzymało 51 zawodniczek i zawodników naszego klubu.
 
 
 
Gratulujemy, OSU!