Egzaminy w naszym klubie.
 
11 czerwca 2022 /sobota/ planowany jest egzamin karate na stopnie uczniowskie od 10 kyu /biały pas/ do 3 kyu włącznie. W tym dniu odbędzie się test dla grup trenujących w Kozienicach. Miejsce egzaminu- sala gimnastyczna PSP nr 3 w Kozienicach.
Zawodnicy z białymi pasami godz. 9.00
Zawodnicy zdający na niebieskie i dalsze pasy godz. 10.30
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do egzaminu jest wysoka frekwencja na treningach, uregulowanie zaległych i bieżących składek członkowskich /w tym za czerwiec 2022/, uiszczenie opłaty egzaminacyjnej. Wpłat dokonujemy na konto klubu. Poniżej podajmy link związany z wysokością opłaty za egzamin. https://oyama-krakow.pl/egzaminy
Do egzaminu przystępują chętni zawodnicy po spełnieniu powyższych wymagań.
 
Życzymy udanych przygotowań do zaliczenia testu. OSU!