5 marca 2022 /sobota/ planowany jest egzamin karate na stopnie uczniowskie do 5 kyu włącznie /pomarańczowy pas/. W tym terminie odbędzie się egzamin dla grup trenujących w Kozienicach. Dla grup zamiejscowych egzaminy odbędą się w innych terminach /szczegóły niebawem/. Egzamin będzie przeprowadzony w sali gimnastycznej PSP nr 3 w Kozienicach.
Dziewczęta godz. 10.00
Chłopcy 12.00
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do egzaminu jest wysoka frekwencja na treningach, uregulowanie zaległych i bieżących składek członkowskich /w tym za marzec 2022/, uiszczenie opłaty egzaminacyjnej. Wpłat dokonujemy na konto klubu. Poniżej podajmy link związany z wysokością opłaty za egzamin.
Do egzaminu przystępują chętni zawodnicy po spełnieniu powyższych wymagań.Planowany jest również w niedalekiej przyszłości egzamin z kickboxingu.
 
Życzymy udanych przygotowań do zaliczenia testu.