Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
 
W związku z powyższym od 12 marca 2020 r do odwołania zawieszamy prowadzenie zajęć w naszym klubie. Mamy nadzieję, że po tej przerwie wrócimy w pełni zdrowia i energii do podjęcia nowych wyzwań stawianych przez instruktorów w czasie treningów.
 
Prosimy wszystkich o stosowanie się do zaleceń związanych z zapobieganiem rozpowszechniania się koronawirusa.
 
OSU!