W dniu 25 stycznia 2020 r w Hali Sportowej Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu odbędzie się egzamin na stopnie szkoleniowe kyu. 

       Egzamin rozpocznie się punktualnie o godz. 9.00. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest odpowiednio wysoka frekwencja na treningach oraz uregulowanie bieżących i zaległych składek członkowskich.  Przed egzaminem należy wpłacić składkę egzaminacyjną. Możliwość podejścia do egzaminu na wyższe stopnie szkoleniowe (od 4 kyu, zielony pas) należy wcześniej uzgodnić z Sensei Andrzejem Suwałą. Osoby które spóźnią się na egzamin nie zostaną dopuszczone do testu. Kandydaci na wyższe stopnie szkoleniowe kyu zobowiązani są dostarczyć pisemne zgłoszenie udziału w egzaminie. Osoby te muszą posiadać komplet standardowych ochraniaczy do walk. Zawodnicy poniżej 14 roku życia powinni być wyposażeni w kask z kratką. Brak ochraniaczy dyskwalifikować będzie z udziału w egzaminie. 

Życzymy owocnych przygotowań do egzaminu, OSU!