W dniu 18 maja 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Kozienicach zorganizowany został XV Festyn Rodzinny „Trójki”. Na zaproszenie dyrekcji szkoły klub wykonał pokaz karate w którym uczestniczyło 25 osób pod kierunkiem Sensei Andrzeja Suwały 4 dan. Zaprezentowane  były podstawowe techniki ręczne i nożne, praca na tarczach, kata oraz sekwencje walki i samoobrony. 

Foto z drona- Arkadiusz Knyt Fotografia z Powietrza.