W dniu 7 stycznia 2017 r., w Hali Sportowej Centrum Rozwoju Com-Com-Zone, w Krakowie odbyło się Ogólnopolskie Seminarium Oyama Karate poświęcone nauce nowych form walki: KUMITE NO KATA 1-3. Pomimo siarczystego mrozu w całym kraju, dochodzącego do -25 C, w szkoleniu udział wzięło blisko 240 przedstawicieli z 45 klubów zrzeszonych w OYAMA PFK, a także goście z Węgier, Norwegii i Wielkiej Brytanii.   Seminarium było adresowane do szefów klubów, kierowników wyszkolenia technicznego, trenerów, instruktorów, sędziów oraz posiadaczy stopni mistrzowskich.  

W szkoleniu w Krakowie wzięła udział kadra naszego klubu w osobach: Sensei Andrzej Suwała 4 dan, Sensei Łukasz Łuczyński 2 dan, Sempai Tomasz Krekora 1 kyu, Sempai Piotr Bednarek 2 kyu. 

Imprezę otworzył Hanshi Jan Dyduch 8 dan, który pokrótce przypomniał najważniejsze wydarzenia 2016 roku, a także przedstawił cele i zakres wprowadzanych reform szkoleniowych. W dalszej kolejności, mówca skupił się na opracowanych przez Komisje Techniczną Związku trzech nowych kata, poświęconych walce (Kumite No Kata 1-3).  Jak podkreślił, zostały w nich wyeksponowane najbardziej reprezentatywne dla OYAMA IKF techniki walki i ich kombinacje. Hanshi również dodał iż mają one swój pierwowzór  w klasycznych Kihon Kata lub pochodzą ze sprawdzonych rozwiązań sportowych.    

Zgodnie z wieloletnią tradycją Organizacji, szef OYAMA IKF powierzył prowadzenie Seminarium nowemu Shihan- Andrzejowi Tomiałowiczowi 5 dan (Lubsko), który skupił się na nauce schematów kata. W prezentacji nowych form wspierali go instruktorzy: Sensei Mateusz Łanda  2 dan i Sensei Radosław Bandziak 2 dan. Gościom z Lubska towarzyszył Shihan Andrzej Pierzchała 7 dan (Kraków) – Wiceprezes Zarządu OYAMA PFK ds. szkoleniowych, który skupił się na Bunkai, wskazując na praktyczne zastosowanie nowych kata.

Każdy uczestnik Seminarium otrzymał limitowaną publikację formatu A4, zawierającą: aktualne wymagania szkoleniowo-kwalifikacyjne na stopnie uczniowskie, schematy Kihon Kata 1-8 oraz Kumite No Kata 1-3. Absolwenci ubiegłorocznych kursów Trenera II klasy (21 osób) oraz Instruktora Sportu w Oyama Karate (30 osób) otrzymali dyplomy, legitymacje i zaświadczenia.   

W drugiej części seminarium, Hanshi Jan Dyduch 8 dan, Shihan Andrzej Pierzchała 7 dan (Kraków), Shihan Paweł Pajdak 6 dan (Sosnowiec) i Shihan Witold Choiński 6 dan (Białystok) wręczali  pasy i certyfikaty mistrzowskie uczestnikom XVI Międzynarodowego Seminarium Kwalifikacyjnego OYAMA IKF, Kraków 2016. W czasie tej ceremonii Sensei Andrzej Suwała otrzymał certyfikat i pas na 4 dan, natomiast Sensei Łukasz Łuczyński na 2 dan.


Serdecznie gratulujemy, OSU!