Władze klubu

ZARZĄD:

Prezes Zarzadu: mgr inż. Andrzej Suwała
Wiceprezes: mgr Piotr Bednarek
Skarbnik: mgr Łukasz Łuczyński 

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodniczący: mgr Grzegorz Przybysz
Sekretarz: mgr Tomasz Krekora
Członek: Piotr Cieślik