W dniu 15 marca 2022 r w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoleniu, ul. Kościelna 7 o godz. 18.00 rozpocznie się egzamin na stopnie szkoleniowe w zakresie od 10 do 5 kyu włącznie.Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest wysoka frekwencja na treningach, uregulowanie opłaty egzaminacyjnej oraz wszystkich zaległych i bieżących składek członkowskich.
 
Egzamin przeznaczony jest dla grup ze Zwolenia, Lipska, Czarnolasu.
 
Osoby z grup kozienickich które w dniu 5 marca 2022 r były chore mogą również przystąpić do egzaminu w Zwoleniu.
 
Zapraszamy i życzymy owocnych przygotowań do testu.
OSU!