W dniu 8 czerwca 2019 roku w Hali Sportowej w Kozienicach, ul . Głowaczowska odbędzie się egzamin na stopnie szkoleniowe kyu.

Początek egzaminu- godz. 9.00
Szatnie- godz. 8.30.

Egzamin odbywa się bez osób na widowni. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest odpowiednio wysoka frekwencja na zajęciach oraz uregulowanie wszystkich zaległych oraz bieżących składek członkowskich. (łącznie ze składką za czerwiec).

Zapraszamy, OSU!