GARBATKA- LETNISKO:

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA (ul. H. Lewandowicz 2)

Poniedziałek:
godz. 17.00- 18.30

Piątek:
godz. 17.00- 18.30